FirebladerDk

FirebladerDk

Motorcycles, cars, do-it-yourself, traffic and related topics

Do It Yourself Articles (in english!) on Honda 2008 CBR1000RR Fireblade and 2007 CBF1000A

Motorcykel ulykker og HVU rapporten

MotorcyclesPosted by Fred (FireBladerDk) 2010-01-10 13:36:21

© Copyright 2010 FireBladerDk

I midten af 2009 udkom fra HVU rapport nr. 6 med titlen "Motorcykelulykker". Heri gennemanalyseres 41 alvorlige motorcykelulykker for at finde de faktorer som lå til grund for ulykkerne.

Det er en grundig og velformuleret rapport ,som kan være med til at forhindre mange fremtidige ulykker. Jeg vil anbefale enhver motorcyklist at sætte sig behageligt til rette og læse den fra ende til anden (vedhæftet herunder).

Det er dog desværre - som sædvanlig - lykkedes for den danske presse at referere HVU-rapporten ligesom Fanden læser Bibelen, så motorcyklisterne fremstilles i pressen som en afstumpet og farlig befolkningsgruppe som politiet nu skal sendes ud og jagte med alle midler.

Det er delvist rapportens egen skyld at det er gået så galt, for de positive ting der siges er temmelig godt gemt i teksen på side 17: "Der findes ikke sikre tal for, hvor mange kilometer der årligt køres på motorcykel. Men meget tyder på, at motorcykeltrafikken har været stigende de seneste år – og sandsynligvis i højere tempo end ulykkestallene. Dermed er der tegn på, at hver kørt kilometer på motorcykel er blevet mere sikker".

Så det går altså faktisk ganske godt! Den voksende bestand af motorcyklister er begyndt at køre bedre og bedre, og billisterne og motorcyklisterne er ved at finde ud af det med hinanden. Det kunne rapporten godt have taget med i sin konklusion, og den kunne godt have vist den grafiske udvikling korrigeret for den voksende mc-bestand og det har jeg har derfor gjort herunder (med tal fra Danmarks Statistik).

Her er de 250 ulykker i år 2000 sat lig med 100% og det faktiske antal ulykker i de følgende år er plottet relativt til dette. Den nederste (blå) kurve er korrigeret for den voksende mc-bestand og viser et fald i ulykker på mere end 40%. Hvis vi havde haft tal for hvor mange kilometer der faktisk blev kørt, tror jeg faldet ville være endnu mere markant. Det er nemlig mit indtryk at flere og flere motorcyklister nu pendler til og fra arbejde, og kører væsentligt længere end før.

Motorcykelruter

HVU-rapporten vælger desværre - uden overbevisende statistisk belæg derfor - at udpege de såkalte motorcykelruter til at være et nyt indsatsområde for politiets fart-kontroller.

Det mit indtryk efter at have deltaget i flere fællesture på sådanne ruter at disse er virkeligt lærerige at deltage i, og helt givet er med til at træne deltagerne på en særdeles sikker og forsvarlig måde, og er medvirkende til den gode udvikling som den blå kurve ovenfor udviser.

Netop derfor er det dobbelt ærgerligt at HVU er kørt af sporet ved at blæse til angreb på netop disse ruter. Jeg har mødt flere som på fælles-turene har fået en vigtig øjenåbner m.h.t. deres egne versus deres motorcykels begrænsninger.

Det er helt almindeligt at sige alvorligt til enhver nybagt billist: "Tillykke med kørekortet - og husk det er først nu du skal lære at køre forsvarligt i det virkelige liv".

Jamen - det gælder da i endnu højere grad for motorcyklister! Det er teknisk set langt sværere at beherske en motorcykel korrekt, og konsekvenserne ved uheld er som oftest langt værre. Så jo mere træning under sikre former jo bedre, og det er ikke nok bare at henvise til banekørsel. I givet fald skulle den samlede danske billist bestand jo også meldes ind i en racer-bane klub, så de fik lært at køre deres bil ordentligt.

Politiet må for mit vedkomne meget gerne lægge sig på lur efter os ude på de små veje, eller simpelthen bare køre med på vores ture - det ku faktisk være ganske sjovt. I de små snævre sving kan vi jo sagtens køre særdeles spændende uden at overskride de tilladte 80 km/t.

Så motorcyklisterne skal fortsætte med at køre deres fælles-ture, sørge for at de afvikles på en lærerig og forsvarlig måde så alle kommer sikkert hjem, og naturligvis køre gennem de små byer eller vanskelige steder på en måde så beboere og andre trafikanter vinker og smiler, og selv får lyst til at køre med.

Og så bør alle motorcyklister tage på mindst ét bane-kursus med svingteknik, så de kan få lært noget seriøst om deres motorcykels begrænsninger versus deres egne. Mange motorcyklister kører nemlig ligeud ind i alvorlige ulykker hvor de blot kunne styre udenom, simpelthen fordi de ikke aner at deres mc kan svinge langt kraftigere end de tror. Og det skal læres på bane! Det koster kun omkring 2-3000 kr at deltage i et 1-2 dages kursus, og det er særdeles spændende.

  • Comments(0)//www.fireblader.dk/#post3